TRUNG TÂM ANH NGỮ ELTI NINH THUẬN

   

  Reading and Writing

   

   

   

   

  Part 1-4 / pages 46-51

   

   

   

   

  No

  Word

  Type

  Pronunciation

  Meaning

  1

  sell

  V

  /sel/

  bán

  2

  coffee machine

   

   

  máy pha cà phê

  3

  wrong

  ADJ

  /rɔːŋ/

  sai, không đúng

  4

  leather

  N

  /ˈleðər/

  da thuộc

  5

  certain

  ADJ

  /ˈsɜːrtn/

  chắc, chắc chắn

  6

  hurt

  V

  /hɜːrt/

  vết thương, chỗ bị đau

  7

  afraid

  ADJ

  /əˈfreɪd/

  sợ hãi

  8

  mineral water

  N

  /ˈmɪnərəl wɑːtər/

  nước khoáng

  9

  leave

  V

  /liːv/

  rời khỏi

  10

  pop star

   

   

  ngôi sao nhạc pop

  11

  healthy

  ADJ

  /ˈhelθi/

  khoẻ mạnh

  12

  difficult

  ADJ

  /ˈdɪfɪkəlt/

  khó; khó khă

  13

  full

  ADJ

  /fʊl/

   đầy

  14

  alcohol

  N

  /ˈælkəhɑːl/

  rượu cồn

  15

  spinach

  N

  /ˈspɪnɪdʒ/

  rau bina

  16

  burger

  N

  /ˈbɜːrɡər/

  bánh mì kẹp thịt

  Part 5-9- / pages 52-57

   

   

   

   

  No

  Word

  Type

  Pronunciation

  Meaning

  1

  village

  N

  /ˈvɪlɪdʒ/

  làng

  2

  hill

  N

  /hɪl/

  đồi

  3

  long

  ADJ

   

  dài 

  4

  guest

  N

  /ɡest/

  khách, khách mời

  5

  tourist

  N

  /ˈtʊrɪst/

  khách du lịch

  6

  office

  N

  /ˈɑːfɪs/

  văn phòng

  7

  different

  ADJ

  /ˈdɪfrənt/

  khác nhau

  8

  forget

  V

  /fərˈɡet/

  quên, không nhớ đến

  9

  special

  ADJ

  /ˈspeʃl/

  đặc biệt, riêng biệt

  10

  flower

  N

  /ˈflaʊər/

  bông hoa

  11

  wanted

  ADJ

  /ˈwɑːntɪd/

  cần, được cần đến

  Listening

   

   

   

   

  Part 1-5 / pages 58-64

   

   

   

   

  No

  Word

  Type

  Pronunciation

  Meaning

  1

  holiday

  N

  /ˈhɑːlədeɪ/

  ngày lễ, ngày nghỉ 

  2

  fly

  N

  /flaɪ/

  bay

  3

  ill

  ADJ

  /ɪl/

  ốm; đau yếu

  4

  plane

  N

  /pleɪn/

  máy bay 

  5

  cloudy

  ADJ

  /ˈklaʊdi/

  có mây phủ,

  6

  lemonade

  N

  /ˌleməˈneɪd/

  nước chanh

  7

  businessman

  N

  /ˈbɪznəsmæn/

  nhà kinh doanh, thương gia 

  8

  coat

  N

  /koʊt/

  áo choàng ngoài

  9

  trousers

  N

  /ˈtraʊzərz/

  quần

  10

  lend

  V

  /lend/

  cho vay, cho mượn

  11

  carefully

  ADV

  /ˈkerfəli/

  cẩn thận, chu đáo

  12

  museum

  N

  /mjuˈziːəm/

  nhà bảo tàng 

  13

  entrance

  N

  /ˈentrəns/

  cổng vào

  14

  pence

  N

  /pens/

  đồng xu penni 

Địa chỉ: 179 Đường 21/8 (Đối diện cổng chính sân vận động tỉnh) TP Phan rang Tháp chàm - Ninh Thuận.
Điện thoại: 083 9698179/ 0982698179/ 0835579179  Copyright 2018 © Trung tâm Anh ngữ Elti - Ninh Thuận.